Diensten

Aanpak op maat

Advies - (team)coaching - Projectleiding

Met het talent en de expertise van elke professional samen leren en verbeteren.    

  • nieuwe manieren van samenwerken, organiseren, maken en implementeren van beleid
  • versterkt het oplossend vermogen van het team, de VAR of de organisatie.

Advisering/coaching kan kortdurend, intensief. Of in de vorm van een structurele ondersteuning of begeleiding. De intensiteit en inhoud stellen we op maat samen. Meerdere thema's kunnen dan in samenhang doorontwikkeld worden. 

Projectadvisering of programmamanagement:
Soms heeft de instelling of afdeling onvoldoende capaciteit of expertise om een (organisatie) vraagstuk of veranderprogramma binnen afzienbare tijd inhoud te geven. Als (interim) leider help ik door het opzetten en leiden van een organisatiebreed programma- of project. Ontwikkelingen en activiteiten komen samen, strategie en beleid krijgen vorm en uitvoering. 

Goede, mensgerichte zorg, geleverd door zorgprofessionals die hun werk vol overgave doen en blijven doen, is een samenspel van de hele organisatie. Bij elk vraagstuk is het belangrijk de verschillende perspectieven van alle zorgprofessionals, beleidsmakers, bestuur, management en adviesorganen te kennen en hierop in te spelen. 

water-1600x600

Overige activiteiten:

  • Inspiratiesessies, gastlessen
  • Organisatie, leiding en faciliteren van workshops of bijeenkomsten
  • Beleidsdagen of workshops voor (V)VAR, stafconvent, regieraden etc.
  • Redigeren, beoordelen van adviezen of beleidsstukken bijvoorbeeld van een VAR 
Logo 200x200

Contactgegevens

Email : mail@cecilevilrokx.nl
Telefonnummer: 06 482 471 73