Kwaliteit & Beroepsontwikkeling

Thema's

Kwaliteit & Beroepsontwikkeling: Zorgprofessionals die -met volle overgave- hun expertise optimaal inzetten, leveren de beste kwaliteit aan elke patiënt/cliënt.

 

Duurzame kwaliteitsverbetering

 • Kwaliteitskader implementeren of toetsen 
 • Implementatieplan bij verbetermaatregelen (die bijv uit toetsing of calamiteiten, klachten of (bijna)incidentmeldingen)
 • Zorgverbeteringen op inhoudelijke thema's zoals medicatieveiligheid, wondzorg, hygiëne etc. (implementatie, doelgroepgerichte communicatie, samenwerking met stakeholders, borging etc.)

Beroepsontwikkeling

 • Optimaliseren van de werkomgeving; gedachtengoed Excellente zorg (V&VN).
 • Loopbaanpaden voor zorgprofessionals
 • Functiedifferentiatie (niveaus 1 t/m 7), projectadvisering/implementatie

Positionering en effectieve zeggenschap

 • Ondersteuning (V)VAR bij oprichting of professionalisering
 • Strategie-visie bepaling van de (V)VAR, Regieraad, Stafconvent 

Integrale samenwerking 

 • Versterken van eigenaarschap en leiderschap van de zorgprofessionals als sleutelfiguren voor goede zorg en hoge kwaliteit.
 • Opstellen samenwerkingsstrategie met beleidsmakers en stakeholders waarin het beroepsdomein sterk is vertegenwoordig vanuit de vakinhoud.
 • Samenwerkingsrelatie tussen cliënt, naasten en zorgprofessional versterken

De succesfactor is de samenhang tussen deze onderwerpen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn!

Resultaten:

» De kwaliteit van de verpleegkundige zorg voor élke patiënt of cliënt verbeteren

» De professionele ontwikkeling met eigenaarschap en veranderbereidheid vergroten

» Gezonde en aantrekkelijke werkomgeving creëren 

Logo 200x200

Contactgegevens

Email : mail@cecilevilrokx.nl
Telefonnummer: 06 482 471 73