Berichten

Ik ben partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden!

In Nederland heeft bijna 30% van alle volwassen beperte gezondheidsvaardigheden. Verpleegkundigen zien dus veel patiënten die mogelijk onvoldoende kans krijgen om regie te voeren op hun eigen gezondheid omdat ze gesprekken en voorlichting niet goed begrijpen. Dit heeft gevolgen voor de gezondheidsuitkomsten. Denk bijvoorbeeld aan het zorgplan niet goed begrijpen, medicijnen niet op de juiste manier innemen of adviezen voor wondzorg of voeding niet adequaat opvolgen.

Mijn doel is om verpleegkundigen in hun dagelijks werk open te leren staan voor de diversiteit van de zorgvragers. En om te signaleren als gezondheidsvaardigheden goede verpleegkundige zorg belemmeren.
Als partner van de Alliantie zet ik mij in voor meer bewustwording van het onderwerp. Dit doe ik bijvoorbeeld door het expliciet te agenderen als het gaat over de patiëntgerichte zorgcultuur als één van de 8 kenmerken van Excellente Zorg. Mensgericht werken en vanuit de vakinhoud passende zorg aan iedereen bieden geeft voldoening en levert resultaat. In verschillende trajecten hanteer ik dit gedachtengoed van Excellente Zorg als kader voor een optimale werkomgeving voor verpleegkundigen.

Publicatie: 'Verpleegkundigen maken het Verschil'

In het tijdschift voor EBP is in het laatste nummer van 2017 het artikel gepubliceerd over het programma ‘Verpleegkundigen maken het Verschil’. De functieprofielen MBO/HBO implementeren met de verpleegkundigen zelf aan het roer is een succesvolle aanpak van de Verpleegkundige Regieraad gebleken. De praktijk van alledag is weerbarstig maar in een samenspel met veel professionals in de organisatie creëer je draagvlak. Functiedifferentiatie zie ik als een kans om elke zorgprofessional de beste zorg te laten bieden. Een werkomgeving creëren waarin iedereen met volle overgave zijn/haar werk kan doen waar hij goed in is. Dat is nodig om verpleegkundigen van elk niveau te behouden voor het vak.

Lees hier de publicatie

Kaft EBP dec 2017
Kaft Magazine mei 2017

Magazine; Voor en door Verpleegkundigen 24/7

In de laatste maanden van mijn Amphia loopbaan heb ik met mijn collega’s met hart en ziel gewerkt aan het Magazine 24/7. We hebben vele trotse verpleegkundigen in beeld gebracht. Het verpleegkundig werk maakt indruk en hun passie raakt de lezer. Ik ben trots op het resultaat. Ik kijk terug op een mooie afsluiting van 15 jaar Amphia. Het inhoudelijk ontwerpen van een verpleegkundig magazine was een uitdaging waarin kennis van het vak en ervaring met de doelgroep mooi samenkomen.

Lees het Magazine 12 mei 2017

Websites voor informatie of inspiratie